The Best Of Dạ Vũ 4 - ASIA 066

Chiều Một Mình Qua Phố, You'Re My Heart, You'Re My Soul, Tình Khói Mây. Album được phát hành bởi: ASIA 066 vào năm 1988