Nhạc Acoustic Việt Nam Nhẹ Nhàng, Rung Động Tuyển Tập