Tập hợp các ca khúc hay về tuổi học trò, về mái trường, về bạn bè, thầy cô.