Nhạc Tiền Chiến Hay Nhất


Các Ca Khúc Hay Trong Album Nhạc Tiền Chiến Hay Nhất:
 Ô! Mê Ly
 Gửi Người Em Gái
 Bến Xuân
Sơn Nữ Ca
 Dư Âm
Cùng Một Kiếp Hoa
 Gái Xuân
 Ai Lên Xứ Hoa Đào
 Mùa Xuân Đầu Tiên
 Mộng Chiều Xuân
 Nụ Cười Sơn Cước
 Mộng Dưới Hoa (ST: Phạm Đình Chương)
 Cô Hàng Nước
 Suối Mơ
Trăng Mờ Bên Suối
Hoa Soan Bên Thềm Cũ
Trở Về Bến Mơ
 Biệt Ly
 Bóng Chiều Xưa
 Nắng Chiều
 Một Ngày Xanh
 Ghen
 Tóc Mây
 Rồi Mai Tôi Đưa Em
 Bướm Hoa
 Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa
 Người Em Sầu Mộng
 Mơ Hoa
Ngọc Lan...