Đàn Tranh

Tiếng đàn tranh của nữ danh cầm Duan Yin Ying sẽ khiến người nghe cảm thấy thư giãn thoải mái.