Hài táo quân 20121. Cuộc phiêu lưu của gia đình nhà táo

2. Hài Tết 2012 - Xuân Hinh 2012 - Kén chồng (FULL)


3. Hài Tết 2012 - Kiếp lông bông - Chiến Thắng (FULL)4. Hài Tết 2012 - Điệp Viên Du Hài Ký - Chí Trung(FULL)5.Hài Tết 2012 -  Vượng Râu Cười Du Xuân(FULL)6. Hài Tết 2012 - Phú ông Hà Tiện (FULL)
7. Bắc Nam cùng cười (Full)8. Hài tết Hoài Linh - Gia đình táo quân phiêu lưu ly kỳ9. Hài tết 2012 - Giời đánh không chết