Liên khúc nhạc lồng phim Hương Lan, Chí Tâm, Tuấn Vũ